Chào mừng bạn đến với website THPT Đào Sơn Tây
Chủ nhật, 5/9/2021, 9:22
Lượt đọc: 179

Tổ Ngữ văn

Danh sách thành viên của tổ

STT Họ tên Ngày sinh Số điện thoại Chức vụ Môn dạy
1 Nguyễn Thị Thủy 23/01/1979 0913788185 TTCM Ngữ văn
2 Lê Thị Loan 07/01/1989 0989369189   Ngữ văn
3 Lã Thị Quỳnh Lương 06/05/1983 0977238530   Ngữ văn
4 Lưu Thị Xoan 15/11/1986 0399291077   Ngữ văn
5 Phan Thị Thanh Giang 13/12/1988 0903184268   Ngữ văn
6 Dương Lệ Thủy 21/12/1983 0973100454   Ngữ văn
7 Bùi Thị Thắm 01/01/1990 0974914124   Ngữ văn
8 Đoàn Thị Ngọc Sáng 11/11/1984 0362397348   Ngữ văn
9 Nguyễn Thu Trang 13/05/1980 0975799145   Ngữ văn
10 Bùi Đỗ Kim Thuần 17/09/1989 0979129615   Ngữ văn
11 Lê Thị Việt Hà 30/09/1974 0908859539   Ngữ văn
12 Nguyễn Thị Tha 20/09/1986 0968888590   Ngữ văn
13 Lê Thị Bích Hồng 05/06/1991 0767875641   Nhân viên thư viện

Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86