Chào mừng bạn đến với website THPT Đào Sơn Tây
Thứ bảy, 5/9/2020, 9:17
Lượt đọc: 210

Tổ Hóa học

Danh sách các thành viên

STT Họ tên Ngày sinh Số điện thoại Chức vụ Môn dạy
1 Văn Vi Hồng 14/10/1983 0975407409 TTCM HÓA
2 Nguyễn Thị Thái Hằng 02/09/1984 0933760284   HÓA
3 Nguyễn Thị Thanh Thắm 05/03/1984 0986513186   HÓA
4 Nguyễn Thị Thục Oanh 20/03/1990 0977662603   HÓA
5 Đinh Thị Kiều Thanh 20/05/1972 0989990121   HÓA
6 Hà Văn Việt 11/08/1979 0935036192   HÓA
7 Nguyễn Trần Đông Quỳ 16/03/1985 0979384163   HÓA
8 Phi Vân Tuấn Anh 27/09/1971 0902414535   HÓA

 

Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87