Chào mừng bạn đến với website THPT Đào Sơn Tây
Thứ bảy, 5/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 261

Tổ Toán

Danh sách các thành viên trong tổ

STT Họ tên Ngày sinh Số điện thoại Chức vụ
1 Nguyễn Thanh Tùng
12/11/1982 0972617260 TTCM
2 Nguyễn Thị Hoàng Giang 21/05/1978 0939734878  
3 Nguyễn Thị Thu Thảo 11/07/1978 0972970874  
4 Nguyễn Hoàng Ái Vy 16/01/1992 0933469426  
5 Lê Thị Dung 08/03/1983 0907666813  
6 Hoàng Thị Hòa 30/10/1983 0384460158  
7 Võ Thị Xuân 20/11/1987 0984282939  
8 Nguyễn Ngọc Tráng 18/04/1982 0393569839  
9 Trần Tuấn Anh 19/09/1989 0988261485  
10 Trần Thanh Thúy 04/10/1994 0775934813  
11 Lê Hoài Thương 23/05/1989 0909827984  
12 Nguyễn Thị Minh Thu
18/09/1982
0909122795
 
13 Tống Duy Sơn 30/07/1985 0977206060  

Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86