Chào mừng bạn đến với website THPT Đào Sơn Tây
Thứ ba, 28/12/2021, 0:0
Lượt đọc: 68

Sinh hoạt ngoài giờ lên lớp tháng 12 (Lần 2) Chủ đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

💥 Cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là rất quan trọng và cần thiết, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được các các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, ban ngành thực hiện và cụ thể hóa thành công việc thường xuyên, bằng các giải pháp phù hợp với từng đối tượng gắn với sinh hoạt, học tập, lao động hằng ngày của mỗi cá nhân. 👉 Học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW toàn khóa – chuyên đề năm 2021: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Sáng ngày 27/12/2021, trường THPT Đào Sơn Tây tổ chức sinh hoạt NGLL với chủ đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh 🌻 Thông qua tiết sinh hoạt định hướng những việc Đoàn viên, học sinh cần phải làm để noi gương chủ tịch Hồ Chí Minh từ đó các em có những hành động đúng đắn trong học tập, lao động và rèn luyện để trở thành những công dân có ích.

 

Tác giả: Lê Đặng Thảo Nhi

Tin cùng chuyên mục

163