Chào mừng bạn đến với website THPT Đào Sơn Tây

Có 25 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường THPT Đào Sơn Tây
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-thanh-lap-hoi-dong-tu-danh-gia-2021_5320217.pdf
36/QĐ-THPT.ĐSTQuyết địnhQuản trị viên05-03-2021
2 Quyết định V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường THPT Đào Sơn Tây
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 36qd-thanh-lap-hoi-dong-tu-danh-gia-20202021_22202116.pdf
36/QĐ-THPT.ĐSTQuyết địnhTrường THPT Đào Sơn Tây02-02-2021
3 Kế hoạch tổ chức kiểm tra học kì 1 năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 51_khtochuckiemtrahk1_271120208.pdf
51/KH-THPT.ĐSTQuyết địnhTrường THPT Đào Sơn Tây27-11-2020
4 Quyết định V/v ban hành Quy chế chuyên môn từ năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 17qd_bh_quy_che_chuyen_mon_theo_tt32_nam_2020-2021_1710202011.pdf
17/QĐ-THPT.ĐSTQuyết địnhTrường THPT Đào Sơn Tây17-10-2020
5 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 16qd_thanh_lap_bcd_ct_attp_2020-2021_1710202011.pdf
16/QĐ-THPT.ĐSTQuyết địnhTrường THPT Đào Sơn Tây17-10-2020
6 Quyết định thành lập Ban cải cách hành chính năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 15qd_thanh_lap_ban_cchc_2020-2021_1710202011.pdf
15/QĐ-THPT.ĐSTQuyết địnhTrường THPT Đào Sơn Tây17-10-2020
7 Quyết định ban hành Quy chế thi đua Trường THPT Đào Sơn Tây năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 13qd_quy_che_thi_dua_nam_2020-2021_1710202011.pdf
13/QĐ-THPT.ĐSTQuyết địnhTrường THPT Đào Sơn Tây17-10-2020
8 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường THPT Đào Sơn Tây
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 12qd_ban_hanh_qc_thuc_hien_dan_chu_trong_hoat_dong_truong_thptdst_2020-2021_1710202011.pdf
12/QĐ-THPT.ĐSTQuyết địnhTrường THPT Đào Sơn Tây17-10-2020
9 Quyết định V/v ban hành Quy chế chuyên môn từ năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd_ban_hanh_quy_che_chuyen_mon_179202013.pdf
06/QĐ-THPT.ĐSTQuyết địnhTrường THPT Đào Sơn Tây17-09-2020
10 Quyết định ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường THPT Đào Sơn Tây
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: so_18-10012019220324_210201913.pdf
18/QĐ-THPT.ĐSTQuyết địnhTHPT Đào Sơn Tây02-10-2019
11 Quyết định ban hành quy chế tổ chức kiểm tra tập trung
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_14-09252019190048_269201915.pdf
14-QĐ/THPT/ĐSTQuyết địnhTHPT Đào Sơn Tây26-09-2019
12 Kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi / ngày năm 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_20-09192019175056_209201910.pdf
20-KH/THPT.ĐSTQuyết địnhTHPT Đào Sơn Tây20-09-2019
13 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định, đánh giá phân loại hàng quý
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_13-09192019174859_209201910.pdf
13-QĐ/THPT.ĐSTQuyết địnhTHPT Đào Sơn Tây20-09-2019
14 Quyết định Ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet_dinh672017ubndtp16420188_99201919.pdf
67/2017/QĐ-UBNDQuyết định 09-09-2019
15 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 12_qdthanhlapbanchidaocongtacattp_99201918.pdf
12/QĐ-THPT.ĐSTQuyết địnhTHPT Đào Sơn Tây09-09-2019
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích