Chào mừng bạn đến với website THPT Đào Sơn Tây

Hiệu trưởng

Hoàng Thị Hảo
Hoàng Thị Hảo

Ngày sinh: 17/1/1974

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ

Điện thoại riêng: 0908888361

Email liên lạc: hoanghao@moet.edu.vn

Phó Hiệu trưởng

Trần Thị Minh Đức
Trần Thị Minh Đức

Ngày sinh: 17/12/1981

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân

Điện thoại riêng: 0909081480

Email liên lạc: minhduc@moet.edu.vn

Trần Ngọc Vỹ
Trần Ngọc Vỹ

Ngày sinh: 1/3/1964

Dân tộc: Kinh

Điện thoại riêng: 0368665267

Email liên lạc: vyvan1364@gmail.com